Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-03-15-Speech-3-408-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170315.25.3-408-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Acum un an, la doar câteva luni după atentatele de la Paris, în Belgia aveau loc cele mai sângeroase atacuri teroriste din istoria acestei țări. Au urmat apoi cele de la Nisa și Berlin, toate fiind lovituri dure pentru o Europă clădită pe ideea de pace. Noua realitate cu care ne confruntăm este una marcată de volatilitate geopolitică și de radicalizare a unor curente politice ostile valorilor promovate de către Europa, ceea ce se traduce în consecințe mai grave decât putem estima la prima vedere. În acest context, avem nevoie de o Strategie Europeană de Apărare și Securitate care să contribuie la aplanarea conflictelor din imediata vecinătate a Uniunii și care să ofere cetățenilor noștri sentimentul că sunt în siguranță, fără a le fi îngrădite drepturile. Țările UE trebuie să accelereze colaborarea în combaterea terorismului, a violenței și a radicalizării, în direcția creării unor organisme europene investite cu puteri de decizie în aceste chestiuni, dar și a unei armate europene capabile să apere cetățenii noștri în cazul unor noi agresiuni. Propunerea făcută de Comisia Juncker acum un an este binevenită, dar trebui să fim și mai ambițioși, mai ales acolo unde o acțiune la nivel de Uniune poate aduce valoare adăugată."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph