Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-02-15-Speech-3-822-875"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170215.40.3-822-875"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Orice sistem de rambursare directă sau indirectă bazat pe naționalitate este greșit și contrar principiului european de libertate a mișcării. De aceea, consider că decizia guvernului german de a institui vinieta pentru autoturismele care circulă în Germania este una discriminatorie și distorsionează piața de transporturi din întreaga Europă. Este evident că, prin faptul că proprietarii de mașini înmatriculate în Germania primesc o deducere de impozit după plata vinietei, cei din alte state membre sunt dezavantajați, iar acest lucru afectează în mod direct competitivitatea firmelor străine. În acest context, mă aștept ca executivul european să fie ferm în respectarea principiilor stipulate în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și să se pronunțe în cel mai scurt timp cu privire la legalitatea vinietei pentru autoturismele care se deplasează în Germania. În același timp, sunt de părere că avem nevoie la nivel european de un cadru legislativ comun, precum și de un sistem de taxare eficient care, pe de o parte, să reflecte ambiția Uniunii în ceea ce privește mediul înconjurător, iar pe de alta, să țină cont de posibilitățile financiare ale diferitelor state membre."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph