Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-02-15-Speech-3-683-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170215.37.3-683-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Chcę zdecydowanie poprzeć to rozporządzenie. To jest właśnie to, co Unia Europejska powinna czynić, i to wzmocni i uczyni bardziej efektywną kontrolę na granicach zewnętrznych, będzie także inspirować państwa do lepszej kontroli. Wraz z innymi instrumentami, takimi jak dyrektywa o ochronie danych pasażerskich i dyrektywa antyterrorystyczna, składa się ono na efektywną politykę bezpieczeństwa i, prawdę powiedziawszy, nie rozumiem tych głosów, nie rozumiem, dlaczego część lewicy powiada, że jest to rozwiązanie antydemokratyczne. ALDE jest obojętne. Ktoś powiedział, iż zajmujemy się tym tylko dlatego, że były zamachy w Paryżu, ale przecież przed zamachami w Paryżu blokowaliście dyrektywę o PNR. Nie można co do istoty interpretować wolności w kategoriach zupełnie nieograniczonych, przeciw bezpieczeństwu. Ład jest podstawą wolności. Jeśli Europa nie będzie bezpieczna, trudno będzie promować wolność, dlatego warto poprzeć to rozporządzenie."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph