Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-02-14-Speech-2-1804-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170214.34.2-1804-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea comună privind: raportul lui Gunnar Hökmark, în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2017 () () raportul Yanei Toom, în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017 () () și raportul lui Antonio López-Istúriz White, în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, referitor la Raportul anual referitor la guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017 () ()."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph