Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-02-14-Speech-2-115-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spoken text
"Kakva budućnost Europe? Imamo li uopće snage nešto radikalno promijeniti? Apsurd čitave priče je da se veliki euroentuzijazam koji je postojao do 2005. godine nije iskoristio kako bi EU ojačala. Formalno, to je bilo teško jer se Velika Britanija uvijek opirala produbljivanju odnosa u EU, a danas je kroz referendum o Brexitu definitivno otišla dok je Europa u još dubljoj krizi. U međuvremenu politika se počela mijenjati u Poljskoj, Mađarskoj i još neki drugim zemljama i time se kriza dodatno produbila. Europa luta i nema odgovor. Predloženi Izvještaji Verhofstad i Brok-Bresso naznačuju neka rješenja, ali ne doživljavam ih kao dovoljno hrabra i cjelovita rješenja."@hr1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170214.3.2-115-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph