Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-02-01-Speech-1-357-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170201.22.1-357-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gospodine predsjedniče, prema izvješću Europskog revizorskog suda iz 2016. godine, europske morske luke čine 3/4 ukupnog prometa s trećim zemljama Europske unije. No, to izvješće Europskog revizorskog suda otkriva i da ne postoji strategija razvoja morskih luka Europske unije. Sud je analizirao 37 projekata od kojih je samo 18 projekata u promatranih 13 godina bilo realizirano, a ostali projekti nisu imali analizu, što je dovelo do neučinkovitih projekata i velikog rasipanja novca. Sud je već 2012. godine upozorio da je potrebna konsolidacija europskih pravila pomorskog prometa i stoga pozivam Europsku komisiju da konačno predloži Europskom vijeću i Europskom parlamentu strategiju razvoja pomorskog prometa u Europskoj uniji."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph