Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-01-19-Speech-4-061-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170119.3.4-061-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, Euroopan syvin talouskriisi muutti Eurooppaa henkisesti, poliittisesti ja taloudellisesti. Itse asiassa elämme vielä henkisesti tuota talouskriisin aikaa, ja monissa jäsenmaissa harjoitetaan vielä ylikorostunutta, liioiteltua leikkauspolitiikkaa. Nyt on todella viimeinen aika muuttaa tätä politiikan suuntaa, ja Rodriguesin mietintö palvelee sitä erittäin hyvin. Toivon, että tämä antaa jäsenmaille ja Euroopan unionille inspiraation ottaa huomioon suuret muutokset, jotka tällä hetkellä talouskriisin pitkän hännän perässä asettavat edelleen haasteita Euroopalle. Jäsen Lauristin mainitsi niistä yhden: digitalisaatio haastaa Euroopan ja työmarkkinat, ikääntyminen haastaa Euroopan ja työmarkkinat, ja kaikki nämä haastavat Euroopan sosiaalisen mallin."@fi2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph