Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-01-18-Speech-3-121-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170118.15.3-121-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Od wielu lat mamy do czynienia przede wszystkim z informacją, jak sobie radzimy z kryzysami. To dotyczy zarówno Rady, jak i Komisji, ale kryzysy migracyjny wielokrotnie był omawiany w tej Izbie i jest to problem – ciągle to powtarzam – nie tylko europejski, ale przede wszystkim globalny, tak co do źródeł, jak również co do skutecznej reakcji. Bez umiędzynarodowienia nie można mówić tutaj o sukcesie. Stąd po pierwsze, z zadowoleniem przyjmuję informacje o pozytywnej ocenie postępu w realizacji umów z 5 afrykańskimi krajami w zakresie zarówno tranzytu, jak i pochodzenia migrantów. Po drugie, w ślad za tą pozytywną oceną zgodnie z konkluzjami chciałbym również prosić o rozwój podobnych form współpracy z innymi krajami tranzytu lub pochodzenia migracji. Po trzecie, chciałbym też, abyśmy liczyli na intensywniejsze wdrażanie planu z La Valletty, w tym przyspieszenie również prac legislacyjnych, które mają służyć zrównoważonemu rozwojowi w krajach będących źródłem migracji. Po czwarte, myślę również, że obejmująca prezydencję Rady Unii Europejskiej Malta mogłaby też pokusić się o to, żeby za czasów tej prezydencji nastąpiły znaczące postępy, jeżeli chodzi o współpracę z Libią. Z innych spraw chciałbym z aprobatą odnieść się do inicjatywy włączenia polityki przemysłowej do strategicznych inicjatyw Unii Europejskiej – rynek pracy i polityka przemysłowa muszą być tutaj kluczowe – jak również przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph