Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-01-18-Speech-3-087-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170118.10.3-087-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A máltai elnökség az Unió egész jövője szempontjából meghatározó, rendkívüli kihívásokkal terhelt időszakban, tiszteletre méltó ambícióval veszi át a soros elnökséget. A megjelölt prioritás-csomaggal egyetértve is látni kell azonban, hogy a félév végén a máltai elnökség megítélését, tevékenységének eredményességét az fogja meghatározni, hogy sikerült-e megteremteni a tagállami egységet, s ennek alapján konkrét, jogi kötelmekkel járó uniós cselekvést elérni a menekültválság kezelése terén. Úgy vélem, ennek egyaránt elengedhetetlen részét képezik a már Európában lévő menekültek elhelyezését (re-allokációját) célzó konkrét intézkedések, a schengeni rendszer korszerűsítését (egyúttal megmentését) biztosító sürgős döntések, valamint a hatékonyság és az emberiesség szempontjait az eddiginél sokkal jobban összeegyeztető megújult uniós migrációs politika előmozdítása. A tanácsi szinttel szemben e tekintetben azért is nagy most az elvárás, mert a menekültekkel szembeni embertelen bánásmódban és az uniós migrációs politika aláásásában leginkább vétkes tagállamok, mindenekelőtt az Orbán-kormány, előszeretettel hibáztatja ’Brüsszelt’, illetve a Bizottságot a migrációs válságért, miközben más tagállamoknál keres támaszt. Málta féléve döntő lesz abból a szempontból is, hogy a soros elnökség vezetésével a tagállamok meghatározó része egységben és határozottan fellépjen a migrációs politikáját az Unió alapelvei és érdekei ellenében megfogalmazó tagállamokkal szemben."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph