Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-01-18-Speech-3-086-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170118.10.3-086-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Erasmus+ to flagowy unijny program. Zapewnienie jego efektywnego wdrożenia i finansowania jest kluczowe m.in. dla promowania europejskich wartości i budowania poczucia bycia Europejczykiem. To właśnie tych wartości potrzebujemy obecnie najbardziej, a kolejne pokolenie Erasmusa+ ma największe szanse, aby stać się nośnikiem nowej, europejskiej tożsamości, i dalej współtworzyć zjednoczoną Europę. Dlatego zwracam się do prezydencji maltańskiej o dołożenie wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie finansowanie dla programu Erasmus+. Zaplanowane 50 mln, które mogłyby wesprzeć program, stanowią tylko połowę z tego, co było wcześniej przewidziane na dofinansowanie Erasmusa+. Taka kwota jest niewystarczająca, aby zapewnić dalsze efektywne funkcjonowanie programu. Już teraz wiele bardzo dobrych projektów nie może zostać zrealizowanych ze względu na brak odpowiedniego wsparcia finansowego. Niepokojący jest także fakt, iż planuje się dodatkowe inicjatywy, które miałyby być finansowane z programu Erasmus+, podczas gdy już teraz nie mamy wystarczających środków, aby pokryć bieżące potrzeby tego programu."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph