Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-01-18-Speech-3-076-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170118.10.3-076-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane předsedající, myslím, že všichni očekáváme, že prioritou maltského předsednictví bude migrace. Vážený pane premiére, Vy jste hovořil o potřebě opětovné aplikace dohody s Tureckem, to znamená také přerušení obchodu s lidmi. Samozřejmě souhlasíme. V této souvislosti jste zmínil bezpečné koridory pro uprchlíky z Afriky do Evropy. Musím tady upozornit, že dohoda s Tureckem takové koridory neobsahuje. Pane premiére, já bych Vás chtěla vyzvat, aby prioritou nebylo stěhování uprchlíků, ale zastavení násilí a válek, aby lidé nemuseli prchat do Evropy. Chtěla bych Vás také upozornit na další oblast, které se chcete vážně věnovat, a to je doporučení o evropském kvalifikačním rámci a návrhu Europass. Členské státy potřebují více času na aplikaci a budeme o tom ještě na plénu hovořit."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph