Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-15-Speech-4-295-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161215.23.4-295-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Starea de sănătate a cetățenilor europeni este un domeniu în care rolul Uniunii Europene este foarte important. Utilizarea unei medicații corespunzătoare, testate și sigure, reprezintă cheia vindecării în cazul anumitor afecțiuni critice. Una dintre categoriile cele mai vulnerabile în acest sens este reprezentată de copii; de aceea, aprobarea medicamentelor pediatrice trebuie să țină seama de stadiul cercetării în domeniu, astfel încât orice efecte adverse să fie evitate pe cât posibil. Legislația europeană adoptată în acest domeniu în 2013 a avut un efect pozitiv asupra dezvoltării industriei farmaceutice în sectorul pediatric, însă, în unele cazuri, este nevoie de mai mult timp pentru a realiza o cercetare riguroasă a noilor medicamente. Din acest motiv, ar fi utilă o evaluare a efectului legislației în vederea unor posibile revizuiri care să evite problemele ce pot apărea în cadrul tratamentului pacienților minori. Aceste revizuiri trebuie să încurajeze în continuare inovarea din acest domeniu, dar, în același timp, să garanteze cel mai înalt grad de siguranță posibil al noilor produse. Este un domeniu foarte sensibil și de aceea susțin adoptarea rezoluției pe această temă."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph