Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-15-Speech-4-251-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161215.22.4-251-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Asigurarea siguranței medicamentației populației europene este unul dintre obiectivele instituțiilor Uniunii Europene. În lipsa acesteia, unele medicamente comercializate fără o cercetare prealabilă corespunzătoare pot genera efecte devastatoare în rândul celor care le folosesc în cadrul tratamentului lor. Unul dintre aceste cazuri este cel al thalidomidei, comercializată de compania germană Chemie Gruenenthal la sfârșitul anilor '50 și începutul anilor '60 ca medicament sigur pentru tratarea grețurilor matinale, a migrenei, tusei, insomniei și răcelii, care a condus la decese și malformații în cazul a mii de bebeluși în multe țări europene. Acțiunea în instanță a statului german nu a permis compensarea adecvată a victimelor, nici în Germania, nici în alte state europene. Mai mult, supraviețuitorii acestor tratamente au nevoie de o asistență sporită pentru nevoile de sănătate, mobilitate și trai independent. Din aceste motive, se impune adoptarea cât mai rapidă a unor reglementări la nivelul UE, care să permită acordarea asistenței necesare persoanelor afectate din toate statele membre, dar și a despăgubirilor corespunzătoare, inclusiv din partea companiei responsabile. Este o măsură mai mult decât necesară pentru corectarea unei situații inacceptabile; de aceea susțin categoric adoptarea acestei rezoluții."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph