Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-15-Speech-4-207-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161215.21.4-207-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană trebuie să vegheze asupra securității alimentare și fitosanitare în cadrul statelor membre. În cazul unor produse din import există riscul ca anumite organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale să pătrundă pe teritoriul statelor membre și să afecteze prin răspândirea lor culturile similare din cadrul Uniunii. Acest lucru se întâmplă îndeosebi în cazul citricelor importate din state terțe și ai căror dăunători, ca de exemplu Xyllela fastidiosa, pot distruge culturile existente în statele din sudul Uniunii. De aceea, se impune luarea unor măsuri de protecție eficientă împotriva răspândirii acestor dăunători, cum ar fi tratamentul la rece, conform recomandărilor Organizației de Protecție a Plantelor Europene și Mediteraneene (EPPO), dar și verificarea atentă a calității produselor importate. Este vorba despre o măsură importantă. Modificarea de regulament propusă de Comisie nu este conformă cu legislația europeană în vigoare și are nevoie de o îmbunătățire substanțială. Din aceste motive susțin adoptarea acestei rezoluții necesare."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph