Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-15-Speech-4-178-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161215.20.4-178-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Politica de vize a Uniunii Europene reflectă relațiile pe care aceasta le are cu statele terțe și acordurile semnate în vederea exonerării de vize a resortisanților țărilor respective, cel puțin pe termen scurt. În anumite situații, însă, evenimente imprevizibile care generează un flux mare de migranți care doresc să ajungă pe teritoriul UE în scopul cererii de azil sau readmisiei generează necesitatea unor măsuri speciale din partea statelor membre și instituțiilor europene, în vederea consolidării securității interne. Astfel, începând din 2013, a fost introdus conceptul de „mecanism de suspendare” care prevede luarea unor măsuri proporționale în direcția reintroducerii necesității vizelor pentru cetățenii anumitor state terțe. Aceste măsuri urmează să fie temporare, pe o durată de 9 luni, cu posibilitatea de prelungire cu 18 luni în cazul persistenței situației sau de întrerupere în cazul reîndeplinirii condițiilor necesare, în principal respectul pentru drepturile omului. Comisia va lucra împreună cu statele membre și statul terț vizat pentru a remedia situația respectivă. Parlamentul European va putea să se implice în această procedură și să își exprime poziția. Este un progres evident, care vine în întâmpinarea cerințelor unora dintre statele membre și care va genera mai multă securitate pentru cetățenii europeni. Susțin adoptarea acestui raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph