Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-14-Speech-3-921-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161214.51.3-921-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Am sprijinit astăzi în Parlamentul European revizuirea mecanismului de suspendare a vizelor pentru cetățenii din state non-membre ale Uniunii Europene, pentru ca acesta să fie mai eficient și mai flexibil, mai ales în contextul situației politice și a fenomenului migrației cu care se confruntă Uniunea Europeană. Politica vizelor reprezintă o temă importantă pentru Uniunea Europeană, având repercusiuni atât în plan intern, cât și extern. Procedurile succesive de liberalizare a vizelor au făcut necesară o revizuire a mecanismului de suspendare pentru țările cu un regim de călătorie fără vize, noutatea fiind că Parlamentul European va avea dreptul să participe la luarea acestor tipuri de decizii. Această revizuire pornește de la necesitatea de a avea instrumente care să îi permită Uniunii Europene să răspundă unor circumstanțe neprevăzute, precum creșterea numărului de cetățeni din țări non-UE în situație de ședere ilegală sau amenințări la adresa securității pe teritoriul european. Totodată, am reiterat faptul că această flexibilizare trebuie să fie însoțită de un set de măsuri care să garanteze protejarea drepturilor fundamentale ale omului, pornind de la statisticile primite de la agențiile europene sau organismele de securitate competente. Numai așa vor putea găsi un echilibru între siguranța cetățenilor UE și respectarea drepturilor celor care vin din afara UE."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph