Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-14-Speech-3-735-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161214.44.3-735-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Politica agricolă comună (PAC) a Uniunii Europene a fost concepută ca un instrument eficient de sprijinire a acestui sector atât de necesar pentru asigurarea alimentelor pentru consumatorii europeni. Din păcate, piața agricolă a fost caracterizată, în ultimii ani, de o instabilitate în creștere și de volatilitatea accentuată a prețurilor ca urmare a unei succesiuni rapide de schimbări la nivelul cererii, ofertei și prețurilor. Actuala PAC, deși include o serie de prevederi menite să asigure stabilizarea veniturilor agricole, nu reușește să gestioneze actuala situație, iar producătorii sunt din ce în ce mai vulnerabili, în timp ce restul lanțului de producție nu este afectat. În aceste condiții, este nevoie de o reformare a PAC, prin introducerea unei susțineri sporite pentru producători și organizațiile din domeniu, a unei transparențe mai mari a contractelor și prin îmbunătățirea instrumentelor de monitorizare a pieței și a prețurilor agricole. De asemenea, în vederea protejării veniturilor fermierilor, sunt necesare instrumente de management al riscului, de prevenire și management al crizelor, care să fie incluse în cadrul măsurilor anticiclice. Fermierii europeni trebuie să fie protejați, în aceeași măsură ca și consumatorii, împotriva practicilor comerciale neloiale. Este un raport important pentru agricultura europeană și îmi exprim susținerea pentru adoptarea sa."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph