Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-14-Speech-3-690-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161214.43.3-690-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană este un actor internațional semnificativ, care își propune să aibă un impact pozitiv major asupra evoluției evenimentelor din diverse părți ale lumii. În acest sens, politica externă și de securitate comună (PESC) este instrumentul prin care Uniunea dorește să își atingă obiectivele pe plan extern. În ultima perioadă au avut loc evenimente care constituie o provocare la adresa PESC și a capacității de răspuns a UE. Printre acestea se numără Brexitul, alegerea lui Donald Trump în funcția de președinte al Statelor Unite, amenințările de la frontierele sudice și estice ale Uniunii, acțiunea agresivă a Rusiei în vecinătatea UE și acțiunile grupurilor extremiste islamice. Pentru a putea contracara aceste amenințări, UE trebuie să intensifice procesul de integrare europeană, inclusiv prin crearea unei „uniuni a apărării” și prin susținerea poziției Înaltului Reprezentant de către statele membre. În ceea ce privește Rusia, sancțiunile economice actuale sunt rezultatul acțiunii sale agresive în estul Ucrainei și revizioniste în privința anexării Crimeii, însă acest lucru nu trebuie să fie o piedică în calea continuării dialogului din relația bilaterală. De asemenea, UE poate juca un rol important în soluționarea conflictelor din Siria și Yemen. Susțin adoptarea acestui raport important."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph