Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-14-Speech-3-661-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161214.43.3-661-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Paní předsedající, já jsem tuto zprávu nepodpořil. Mám prostě výhrady vůči těmto velmi ambiciózním zprávám snažícím se vyřešit veškeré globální problémy, když Evropská unie selhává potom v praktické realizaci. Dám jenom tři příklady. My jsme selhali v Sýrii. To, co se odehrává v posledních dnech, je v podstatě porážka Západu, je to porážka i Evropské unie. My jsem dovolili Íránu, aby vyhrál a aby udělal další krok na cestě k regionální hegemonii, což rozhodně není v našem zájmu. Další příklad, nemáme jasno v politice vůči Turecku. Něco jiného říká Evropský parlament, něco jiného dělá Evropská komise, něco jiného dělá Evropská rada, takže tady bychom si to také měli ujasnit. Zdá se, že jsme zmateni, i pokud jde o budoucnost transatlantických vztahů. Zatím jsem neviděl nikoho z Evropské unie, kdo by se snažil navázat vztahy s nově vznikající Trumpovou administrativou. Takže, řešme, prosím, praktické problémy a nezabývejme se ambiciózními zprávami."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph