Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-14-Speech-3-472-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161214.37.3-472-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Per ansamblu, regulamentul privind operatorii de servicii publice pune bazele unui sistem feroviar dinamic și eficient care, pe termen lung, va putea să asigure competitivitatea acestui mod de transport în raport cu cel rutier. Cel mai important, introducerea unui sistem de licitații care au la bază criterii de eficiență și transparență va încuraja participarea investitorilor din sectorul privat, ceea ce, în final, va însemna servicii mai bune pentru pasageri. Cu toate acestea, este important însă ca eforturile de a reforma sistemul feroviar să nu erodeze drepturile sociale ale lucrătorilor din acest domeniu. Dimensiunea socială a regulamentului de față este indispensabilă pentru un sistem de transport funcțional, ceea ce obligă instituțiile europene să încerce să ofere garanții pentru drepturile lucrătorilor în situațiile în care are loc schimbarea operatorilor."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph