Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-14-Speech-3-379-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161214.34.3-379-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană și-a stabilit în ultimii ani obiectivul de a combate și eradica fenomene negative, cum ar fi terorismul, crima organizată transfrontalieră, traficul de arme, de persoane și de droguri, precum și alte activități ilegale. Realizarea acestui obiectiv este sarcina Europol, agenție specializată a Uniunii, al cărei rol a crescut semnificativ în ultimii ani. În scopul desfășurării unor activități cât mai eficiente, Europol a încheiat o serie de acorduri de cooperare operațională și strategică cu anumite state cu care Uniunea are relații privilegiate, acorduri pentru înlesnirea colaborării între instituțiile specializate ale ambelor părți, inclusiv schimbul de informații operaționale, strategice, tehnice sau clasificate. Georgia este un partener cheie al UE în cadrul Parteneriatului estic, care a semnat un acord de stabilizare și de asociere cu Uniunea și care a înregistrat progrese importante în privința adoptării legislației europene în toate domeniile. Semnarea acordului de cooperare operațională și strategică între Europol și Georgia constituie un progres important în direcția întăririi cooperării dintre cele două părți, care va avea o influență pozitivă și asupra facilitării mobilității cetățenilor europeni și georgieni. Cred că este vorba despre un acord binevenit, a cărui adoptare va contribui la întărirea relației strategice dintre UE și Georgia."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph