Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-14-Speech-3-316-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161214.32.3-316-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Instituțiile Uniunii Europene au preluat rolul de reglementare a zonelor de pescuit în numele statelor membre în urma aplicării prevederilor politicii comune în domeniul pescuitului. O astfel de zonă este și cea a strâmtorilor Skagerrak și Kattegat dintre Marea Nordului și Marea Baltică. În zona respectivă există o tradiție istorică a pescuitului împreună între pescarii danezi, suedezi și norvegieni, ceea ce a determinat adoptarea Acordului din 1966 între cele trei țări privind accesul reciproc la pescuit până la 4 mile marine de la liniile de bază, după principiul mării libere. Denunțarea acestui acord de către Norvegia în 2012, pe baza Convenției ONU privind dreptul mării și a Acordului ONU privind stocurile de pește, a dus la declanșarea unor negocieri oficiale între Comisie și statul norvegian pentru stabilirea unui acord de înlocuire. Noul acord a fost parafat în octombrie 2013 și a fost semnat în ianuarie 2015 și prevede accesul reciproc al navelor celor trei țări în zona Skagerrak, asigurând măsuri eficiente de conservare și gestionare în domeniul pescuitului, dar și măsuri de control conforme cu principiile jurisdicției normale a statelor de coastă. Susțin adoptarea actualei recomandări a Parlamentului, care pune bazele normalizării situației pescuitului în zona respectivă."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph