Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-14-Speech-3-282-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161214.31.3-282-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană este una dintre principalele susținătoare ale comerțului liber la nivel mondial. În acest context, UE a încheiat în ultimii ani o serie de acorduri comerciale de liber schimb cu anumite state ale lumii cu care are interese economice comune. Columbia și Peru sunt două dintre aceste state, cu care Comisia a semnat acordurile respective în 2012, documente aprobate de Parlamentul European. De asemenea, în noiembrie 2015, Parlamentul a adoptat o rezoluție privind aderarea Ecuadorului la acest acord comercial, care ar permite țării andine gestionarea unui context regional și internațional complicat, incluzând scăderea prețului petrolului, aprecierea dolarului SUA, scăderea exporturilor totale cu 29 % și veniturile insuficiente ale guvernului de la Quito. Mai mult, la 16 aprilie 2016, un cutremur cu magnitudinea 7,8 a afectat Ecuadorul, soldându-se cu 673 de morți și 27 732 de răniți. După 31 decembrie 2016, în urma modificării regulamentului UE, Ecuadorul va pierde statutul SGP+. În aceste condiții, se impune aderarea acestei țări la Acordul de liber schimb al UE cu Columbia și Peru, ceea ce ar diminua problemele economice ale Ecuadorului și ar contribui la creșterea comerțului cu această importantă regiune a lumii. Consider că se impune adoptarea recomandării."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph