Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-14-Speech-3-222-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161214.29.3-222-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană a încurajat în mod constant, în ultimii ani, dialogul cu țările din Asia Centrală. Uzbekistanul este unul dintre principalele state din regiune, atât ca populație, cât și ca dezvoltare economică. În 1999 a fost încheiat Acordul de parteneriat și cooperare între UE și Uzbekistan, care a constituit un moment important în dezvoltarea relațiilor bilaterale. În 2011, în urma solicitării aprobării unui Protocol de modificare a Acordului pentru a facilita comerțul bilateral cu textile, Parlamentul European a adoptat un raport interimar de aprobare, sub rezerva îmbunătățirii situației drepturilor omului, în special în privința folosirii muncii copiilor și a muncii forțate la recoltarea bumbacului. Dialogul inițiat cu Uzbekistanul în urma acestui raport a inclus, pe lângă autoritățile naționale, și societatea civilă, instituțiile europene și internaționale (Organizația Internațională a Muncii). În prezent, potrivit ultimelor rapoarte de monitorizare, munca copiilor la recoltarea bumbacului a fost eradicată în totalitate, iar folosirea muncii copiilor a devenit un fenomen izolat în alte domenii. În privința muncii forțate, însă, mai rămân de depus eforturi importante pentru schimbarea situației la fața locului, în direcția aplicării convențiilor internaționale în domeniu. Autoritățile uzbece și-au luat angajamentul de a intensifica combaterea acestei practici. În aceste condiții, susțin adoptarea recomandării."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph