Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-13-Speech-2-504-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161213.26.2-504-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, tulevaisuutta on erittäin vaikeaa tällä hetkellä geopoliittisesti ennustaa. Varmaa on vain se, että nyt tarvitaan syvempää integraatiota ja puolustusyhteistyötä, kuten esimerkiksi yhteisiä hankintoja ja standardeja, mutta ennen kaikkea tarvitaan unionin diplomatian ja kriisinhallinnan maksimointia. Pitää välttää väärää retoriikkaa. Täällähän on usein puhuttu Euroopan armeijasta, ja minä olen ymmärtänyt, että siitä ei ole ollenkaan kysymys. Kysymys on yhteistyöstä. Pitää myös välttää turhaa provosointia suhteessa Venäjään. Minusta on erityisen tärkeää myös, että kun on epävarmaa, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, transatlanttisissa suhteissa korostetaan arvopohjaista yhteistyötä USA:n kanssa. Se on ehdottoman tärkeää ja tärkeä viesti myös Yhdysvalloille. Arvoisa puhemies, uutta tässä on se, että EU ei enää keskity turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa vain ulkoisiin operaatioihin vaan huomio siirtyy lähemmäs unionin omia rajoja ja alueita. Tämän globaalistrategian toimeenpanon myötä meillä on vastattavana ja edessämme kysymys siitä, että kuinka loppujen lopuksi Euroopan unioni kantaa vastuun unionin suojelemisesta, myös sotilaallisin keinoin. Tämä vastaus on saatava aikaan, ja olen samaa mieltä kuin korkea edustaja, jos Eurooppa unioni on yksimielinen, jos se käyttäisi kaikkia niitä välineitä, mitä meillä on, me olisimme todella valtava voima saamaan aikaan hyviä muutoksia maailmassa."@fi2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph