Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-13-Speech-2-448-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Koleżanki i Koledzy! Jedna uwaga i jedna polemika. Bardzo się cieszę, że sprawozdanie skoncentrowane jest na tym, co kluczowe: na wolności religijnej, na proteście przeciwko prześladowanym chrześcijanom, na ochronie praw uchodźców i walce z handlem ludźmi. To prawdziwa barbarzyńska plaga współczesnego świata. Ale sprawozdanie, a przede wszystkim nasza dyskusja powinna unikać stronniczości i tutaj raz jeszcze polemika z panem posłem Lambsdorffem, który nie odpowiedział na moje i pana posła Marka Jurka pytanie. Otóż w Polsce, którą Pan tak swobodnie krytykuje, jest bardzo silna ochrona mniejszości narodowych: Niemcy w Polsce mają pełne prawa szkolne, własne szkoły, edukację, a nawet reprezentację parlamentarną. Niemcy natomiast nie uznają praw mniejszości narodowych w pełnym wymiarze. Zapraszam więc do Polski, żeby poznał Pan dobre wzorce, z których mogłaby korzystać i pana ojczyzna, i cała Europa."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161213.25.2-448-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph