Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-13-Speech-2-439-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161213.25.2-439-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, tämä Strasbourgin täysistunto on hyvä esimerkki siitä, miten laajasti Euroopan parlamentti käsittelee ihmisoikeuksia. Ensimmäiseksi luovutimme jesidinaisille kunnioittavan palkinnon, sitten meillä on esityslistalla Uzbekistanin puuvillapeltojen pakkotyöläiset ja EU:n itäisissä kumppanuusmaissa tapahtuvat ihmisoikeusloukkaukset. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että ihmisoikeudet ovat Euroopan unionin esityslistalla. Niin kuin joku täällä sanoi, ne ovat kuin sydän, ja onneksi tämä sydän sykkii ja Euroopan unioni elää juuri näiden arvojen takia. Haluaisin puuttua vielä kahteen asiaan. Niin kuin edustaja Lambsdorff sanoi, EU:n sisällä on huolestuttavaa kehitystä oikeusvaltiokehityksessä. Se on totta. Toinen asia on se, että EU:n jäsenmaat vievät aseita kriisialueille. Näihin on saatava muutos."@fi2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph