Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-13-Speech-2-349-812"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161213.18.2-349-812"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Raportul se referă la situația drepturilor femeii în șase state ale Parteneriatului Estic, care sunt acoperite de Politica Europeană de Vecinătate (PEV). Cu toate că drepturile femeii și egalitatea de gen sunt menționate în Constituțiile și sistemele juridice în toate aceste țări (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina), discriminarea socială, economică și stereotipurile de gen rămân probleme importante. UE trebuie să impună mai activ egalitatea de gen și integrarea dimensiunii de gen prin numeroasele instrumente utile ale politicii sale de vecinătate. Din acest motiv, susțin prin vot documentul respectiv."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph