Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-13-Speech-2-332-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161213.18.2-332-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Balsavau dėl šio pranešimo dėl moterų teisių Rytų partnerystės valstybėse. Siekiant užtikrinti saugumą, taiką, stabilumą ir visų klestėjimą, vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos užsienio politikos ir Europos kaimynystės politikos tikslų yra ES kaimynystės stabilizavimas. Moterys atlieka itin svarbų vaidmenį siekiant šio tikslo. Rytų partnerystė buvo sukurta 2009 m. kaip bendra Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir šešių šalių partnerių Rytų Europoje ir Pietų Kaukaze – Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos – iniciatyva. Kadangi Rytų partnerystė grindžiama įsipareigojimais laikytis tarptautinės teisės principų, pagrindinių demokratijos vertybių, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms principų, negalima pamiršti lyčių lygybės ir moterų teisių svarbos. Pranešant Europos kaimynystės politikos 2014–2020 m. strateginius prioritetus, lyčių lygybė buvo pabrėžiama kaip su visomis sritimis susijęs klausimas, kuris turi būti sprendžiamas vykdant visą svarbią veiklą ir į šią veiklą integruotas. Lyčių lygybė taip pat minima kaip „daug žadanti nauja bendradarbiavimo sritis“ naujausio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo pareiškime, patvirtintame Rygos Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime, įvykusiame 2015 m. Ir iš tiesų, moterų įgalėjimas ir jų aktyvus dalyvavimas socialiniame, politiniame ir ekonominiame gyvenime yra itin svarbus, kad būtų pasiekta pokyčių procese."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph