Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-13-Speech-2-312-875"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161213.17.2-312-875"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Raportul solicită Comisiei să prezinte un pachet legislativ ambițios, care ar soluționa situația contractuală precară în industria culturală și creativă și ar asigura respectarea standardelor sociale și de muncă fundamentale. Comisia este invitată să ia măsurile corespunzătoare pentru a reduce diferența de valoare și să se asigure că autorii, creatorii, artiștii și titularii de drepturi primesc o remunerație echitabilă pentru lucrările lor. Apreciez în mod deosebit includerea în raport a dimensiunii sociale și susțin prin vot acest raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph