Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-13-Speech-2-274-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161213.16.2-274-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană are la bază o serie de principii fundamentale, printre care se numără combaterea oricăror forme de discriminare și respectarea drepturilor și a libertăților de bază. Din păcate, în contextul amplificării fenomenului migrației persoanelor din afara UE, afectate de războaie și persecuții, au apărut și o serie de atitudini xenofobe față de aceste grupuri, dar și față de alte minorități de pe teritoriul statelor membre, de exemplu față de minoritatea romă. Instituțiile europene trebuie să promoveze în continuare incluziunea socială și integrarea migranților și refugiaților în societățile de primire, pe baza respectului pentru statul de drept, a principiilor integrării, a libertății și a securității, susținând combaterea traficului de persoane, a discriminării, a xenofobiei, a discursului de incitare la ură, a violenței împotriva femeilor și copiilor. Statele membre trebuie să aplice principiile integrării acestor grupuri și să asigure protejarea drepturilor minorităților de orice fel, a persoanelor cu dizabilități, inclusiv a minorității rome și a minorităților sexuale, prin cooperarea strânsă între autoritățile naționale, locale, școli, ONG-uri și comunitățile de refugiați. Documentul de față condamnă discriminările la care sunt supuse minoritățile sexuale în unele state membre și recomandă adoptarea unor măsuri adecvate protecției acestora. Susțin adoptarea acestui raport, care apară principiile decenței și ale egalității între cetățenii noștri."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph