Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-13-Speech-2-237-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161213.15.2-237-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Parlamentul European este instituția care asigură reprezentarea directă a intereselor cetățenilor la nivelul Uniunii. Funcționarea sa este reglementată de Regulamentul de procedură, care conține prevederi legate de fiecare aspect al activităților curente și periodice. La anumite intervale de timp, Regulamentul este supus unei revizuri generale, menită să corecteze micile disfuncții observate sau să aducă la zi prevederi a căror aplicare ridică probleme. Actuala modificare aduce în prim plan modificări legate de acordurile după prima și a doua lectură – unde rolul comisiilor devine mai important, dezbaterile tematice din sesiunea plenară, simplificarea pragurilor necesare pentru diverse inițiative legislative, schimbarea componenței comisiilor – unde grupurile politice capătă mai multe prerogative, ordinea votării legislației – prin simplificarea votării rezoluțiilor, limitarea întrebărilor scrise, a propunerilor de rezoluție, a întrebărilor scrise și a explicațiilor orale de vot. De asemenea, conduita necorespunzătoare va fi sancționată, problemele de gen vor fi analizate de comisia pentru drepturile femeii și egalitate de gen; sunt reglementate audierile comisarilor europeni, componența delegațiilor inter-parlamentare (în vederea diversității naționale) și creșterea transparenței activității europarlamentarilor. Este vorba despre modificări care contribuie la eficientizarea activității Parlamentului și la o mai mare deschidere față de cetățenii europeni. De aceea susțin adoptarea acestui raport necesar."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph