Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-13-Speech-2-197-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Activitatea de pescuit este una dintre activitățile economice esențiale pentru o parte însemnată a statelor membre ale Uniunii Europene. O pondere semnificativă a acestei activități este acoperită de pescuitul stocurilor de specii de adâncime în zona Atlanticului de Nord-Est. În vederea protejării ecosistemului marin vulnerabil de pe fundul mării, instituțiile europene au demarat un proces de reglementare mai strict încă din ianuarie 2014. Acordul la care s-a ajuns în prezent prevede o înghețare a amprentei pescuitului, definind zona în care activitățile de pescuit sunt permise. Zona respectivă include o regiune din apele europene ale Atlanticului de Nord-Est în care s-a practicat pescuitul direcționat în perioada 2009-2011 și unde capturile care vizează speciile de adâncime nu mai au voie să reprezinte mai mult de 8% din capturile anuale totale. Limita de adâncime sub care se aplică această prevedere este de 400 m, iar navele care nu vor respecta o distanță de cel puțin 5 mile față de zona respectivă vor suferi sancțiuni specifice. De asemenea, sunt prevăzute reglementări stricte privind raportarea tuturor capturilor, dar și furnizarea de informații de către statele membre și prezența unor observatori științifici pe 20% din navele care intră în zonă. Susțin adoptarea acestei recomandări."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161213.14.2-197-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph