Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-13-Speech-2-191-687"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161213.14.2-191-687"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hlubinný rybolov je dalším v řadě obrovských environmentálních problémů spojených s tempem, jakým lidstvo vyčerpává přírodní zdroje. Narušování ekosystémů člověkem má za následek bezprecedentní ztrátu biodiverzity a ztrátu ekosystémových služeb, které jsou pro nás jako pro lidstvo životně důležité. Během posledních několika dekád vzrostla intenzita hlubinného rybolovu exponenciálně, technika takzvaného kdy za sebou rybářské lodě po dně táhnou sítě často o velikosti fotbalového hřiště, dělá z mořského dna v podstatě poušť. Hlubokomořské ekosystémy mají přitom zásadní vliv na život v moři a tedy i na planetě a jejich nekontrolované plundrování bude mít možná velmi brzy velice neblahé následky. Jsem proto rád, že se po dlouhých jednáních podařilo Parlamentu a Radě dosáhnout dohody ohledně tohoto návrhu, který počítá s redukcí ničivých dopadů rybolovu v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku, a to pomocí vymezení konkrétní oblasti, ve které bude hlubinný rybolov probíhat. Dále dohoda stanoví hranici hloubky, ve které je možné lovit, na 800 metrů a předkládá návrh sankcí pro lodě, které nařízení o hlubinném rybolovu poruší. Některá plavidla budou také povinna brát na palubu vědecké pozorovatele, aby mohl dále probíhat sběr dat a výzkum efektivity nařízení, což osobně považuji za velmi důležité."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"bottom trawling"1

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph