Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-13-Speech-2-167-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161213.13.2-167-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană susține cooperarea cu țările din nordul Africii, o zonă foarte importantă din vecinătatea sa sudică. Algeria este una dintre țările acestei regiuni, care poate juca un rol semnificativ în actualele condiții, atât în zona Mediteranei cât și în Orientul Mijlociu extins. Prin intermediul Politicii de Vecinătate, UE a sprijinit o relație apropiată cu această țară, care a înregistrat progrese importante în domeniul respectării standardelor democratice și a drepturilor omului, deși mai are destule probleme de rezolvat la nivel intern. Totuși, în contextul situației volatile din Libia și al crizei migranților la nivelul UE, realizarea unui parteneriat extins cu Algeria, care este deja un partener economic important al Uniunii, în special în domeniul energetic, ar constitui un avantaj important. Un prim pas în această direcție este semnarea acordului cadru pentru a permite statului algerian accesul la programele Uniunii. Acest lucru ar încuraja progresul reformelor democratice în Algeria, ar fi benefic pentru cetățenii algerieni și ar determina inclusiv o reducere a imigrației ilegale către statele membre UE pe ruta algeriană. În aceste condiții, consider că este vorba despre un pas înainte important, care ține seama de interesele imediate ale Uniunii. Din aceste motive susțin adoptarea acestei recomandări."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph