Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-01-Speech-2-849-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161201.40.2-849-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Colaborarea Uniunii Europene cu ţările din regiunea ACP a fost consfinţită de Acordul de la Cotonou din 2000. Din momentul respectiv, relaţiile UE cu ţările din zona Pacificului au cunoscut un trend constant în creştere. Unul dintre domeniile în care cooperarea din ultimii ani a fost fructuoasă este cel care priveşte regimul vizelor, domeniu în care resortisanţii din Insulele Marshall înregistrează o rată a respingerilor nesemnificativă. Republica Insulelor Marshall dispune de un sistem prezidenţial democratic stabil, în asociere cu Statele Unite, şi a înregistrat progrese remarcabile în domeniul protecţiei drepturilor omului şi egalităţii de gen. Statul insular colaborează foarte bine cu UE, în special în domeniul schimbărilor climatice şi drepturilor omului, şi are un potenţial de dezvoltare semnificativ în domeniul turismului, serviciilor, pescuitului şi agriculturii. În acest context, eliminarea vizelor de scurtă şedere va constitui o evoluţie naturală şi va permite intensificarea relaţiilor culturale şi economice între cele două părţi. Susţin adoptarea acestei recomandări."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph