Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-01-Speech-2-653-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161201.38.2-653-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pe baza Acordului de parteneriat UE-ACP, semnat în 2000 la Cotonou, Uniunea Europeană și-a propus, în ultimii ani, să intensifice relațiile cu țările din aceste regiuni. O modalitate foarte concretă în acest sens este desfășurarea de negocieri în vederea eliminării vizelor de scurtă ședere pentru resortisanții acestor țări. Statele Federate ale Microneziei sunt una dintre țările cu care UE dorește o consolidare a relațiilor economice și culturale și o intensificare a dialogului politic pe diverse teme. În prezent, Micronezia dispune de un sistem politic democratic, care respectă drepturile omului și egalitatea de gen, iar relația cu UE presupune, în general, cooperarea în domeniul combaterii schimbărilor climatice și al protejării mediului natural. Întrucât rata de refuz al vizelor pentru resortisanții acestui mic stat din Oceanul Pacific este foarte scăzută, există potențialul eliminării de către UE a vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii micronezieni. Acest lucru va fi benefic pentru intensificarea relațiilor economice dintre cele două părți, în special pentru dezvoltarea sectorului turistic. Parlamentul European este instituția care poate decide în favoarea consolidării acestui tip de relații. Susțin adoptarea acestei recomandări."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph