Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-01-Speech-2-457-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161201.36.2-457-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"În scopul dezvoltării relaţiilor cu state din diverse colţuri ale lumii, Uniunea Europeană a iniţiat, în ultimii doi ani, un amplu proces de negocieri în vederea renunţării la vizele de scurtă şedere. Kiribati este una dintre ţările membre ale Acordului UE-ACP, cu care Uniunea doreşte să îşi consolideze dialogul politic în vederea întăririi cooperării în domeniile de interes comun. În ultima perioadă, autorităţile din Kiribati au înregistrat progrese importante în privinţa drepturilor omului, realizării obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, eliminării violenţelor sexuale şi a discriminării femeilor. De asemenea, statul insular prezintă oportunităţi importante de colaborare în domeniile pescuitului, agriculturii şi turismului. Întrucât nu au existat probleme în privinţa ratei de refuz al vizelor pentru resortisanţii din Kiribati, exonerarea de vize de scurtă şedere, cu excepţia persoanelor care călătoresc în vederea desfăşurării unei activităţi remunerate, este un pas logic în relaţia cu acest stat, ceea ce va permite o intensificare a investiţiilor şi a activităţilor turistice, precum şi consolidarea parteneriatului între cele două părţi. Susţin adoptarea acestei recomandări."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph