Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-01-Speech-2-355-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161201.35.2-355-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Această propunere introduce o serie de măsuri care vizează consolidarea protecției investitorilor și reconstruirea încrederii consumatorilor în industria serviciilor financiare, prin creșterea transparenței pe piața de investiții. Regulamentul în discuție a fost adoptat în 2014 și ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 ianuarie 2017. Pentru a permite revizuirea în timp util a documentului și pentru a evita incertitudinea de pe piață, în acord cu PE și Consiliul, Comisia a amânat data punerii în aplicare până în 2018. Este o măsură necesară, în special pentru protecția investitorilor, și votez pentru susținerea ei."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph