Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-01-Speech-2-2136-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161201.53.2-2136-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"De PVV stemde tegen de gemeenschappelijke tekst over de ontwerpbegroting 2017. De ontwerpbegroting herbergt tal van posten waar de PVV grote problemen mee heeft. De PVV vindt het onnodig dat de EU de fondsen vergroot voor bijvoorbeeld Palestijnse terroristen, Turks-Cypriotische bezetters, migratie en reisjes van de jeugd door Europa."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph