Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-01-Speech-2-2124-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161201.53.2-2124-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Bugetul 2017 include o serie de măsuri de urgență pentru a ajuta fermierii să facă față dificultăților întâmpinate de piață în prezent. Prin acest document, Comisia se obligă să monitorizeze situația pieței în mod regulat și să prezinte, dacă este necesar, măsurile adecvate pentru a aborda nevoile neacoperite de creditele autorizate în buget. Susțin această propunere și votez pentru adoptarea ei."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph