Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-01-Speech-2-1446-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161201.46.2-1446-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Efectul principal al Proiectului de buget rectificativ (PBR) nr. 4/2016 vizează o scădere a nivelului creditelor de plată cu 7,3 miliarde de euro, din cauza unei implementări reduse. Acești bani vor merge înapoi la statele membre. Documentul include, de asemenea, o consolidare cu aproximativ 240,1 milioane de euro în credite de angajament pentru cadrul de securitate și cetățenie. Luând în considerare importanța acestor măsuri pentru statele membre, votez pentru adoptarea acestui proiect."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph