Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-01-Speech-2-1349-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161201.45.2-1349-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Având în vedere absența oricărei marje de angajament vizând cadrul de securitate și cetățenie în anul 2016, Proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 4/2016 necesită mobilizarea marjei de rezervă în valoare de aproximativ 240,1 milioane de euro. Îmi exprim susținerea pentru adoptarea acestui document."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph