Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-12-01-Speech-2-1032-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161201.42.2-1032-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Semnarea Acordului privind protecţia datelor personale care sunt transferate şi prelucrate în legătură cu prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor între Statele Unite şi Uniunea Europeană constituie un progres important în direcţia consolidării cooperării în vederea combaterii terorismului şi crimei organizate la nivel internaţional. El va permite protecţia informaţiilor personale în contextul schimburilor de informaţii dintre cele două părţi, reglementată de alte acorduri bilaterale specifice. În acest context, există temerea că acordul se va substitui prevederilor tratatelor europene în vigoare, instituind norme incompatibile cu acquis-ul comunitar. Consider că aceste temeri nu sunt întemeiate, din moment ce acordul de faţă nu instituie noi temeiuri juridice, ci doar completează acordurile deja existente (PNR, TFTP sau MLA). De aceea, resping rezoluţiile de faţă, pornind de la ideea că avem nevoie de acest gen de acorduri strategice pentru a putea continua să susţinem proiectul european. Parlamentul European este instituţia care poate conferi legitimitatea necesară acestui tip de abordare."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph