Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-30-Speech-1-265-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161130.19.1-265-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Doamnă președinte, domnule comisar, doresc să atrag atenția asupra condiționalităților impuse statelor membre. Aceste cerințe reprezintă un instrument utilizat ca mijloc de aplicare forțată a politicii Comisiei Europene și un alt caz de depășire a competențelor conferite prin tratate. Sub pretextul stabilirii unor condiții pentru implementarea eficientă a fondurilor, Comisia Europeană obligă, de fapt, statele să pună în practică la nivel național anumite reforme structurale și strategii. Necesitatea acestora este stabilită în mod unilateral de către Comisia Europeană, fără a putea fi ulterior discutate sau modificate în funcție de particularitățile naționale concrete. Spre exemplu, României i-au fost impuse 36 de condiționalități de îndeplinit până la sfârșitul acestui an, inclusiv pentru domenii care sunt de competența exclusivă a statelor membre, precum sănătatea și educația. Statele membre au sesizat complexitatea ridicată și neclaritatea acestor condiționalități. Dacă adăugăm la acestea și pericolul suspendării fondurilor, atunci instituțiile naționale vor înclina spre adoptarea unor măsuri formale doar pentru a evita sancțiunile. În contextul actual, când tot mai multe voci solicită simplitate și claritate în reglementări, consider că este absolut necesar ca aceste condiționalități să fie revizuite și alocarea fondurilor să nu fie afectată de stadiul implementării lor. Vă mulțumesc."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph