Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-30-Speech-1-193-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161130.16.1-193-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gospodine predsjedniče, Fond solidarnosti EU-a postoji zbog pružanja financijske potpore državama članicama i državama pristupnicama nakon velikih prirodnih katastrofa. Od osnivanja do kraja srpnja prošle godine ukupno je odobreno i isplaćeno 4 milijarde EUR na temelju 72 zahtjeva iz 24 zemlje. Nakon nekoliko pokušaja 2014. konačno su prihvaćeni prijedlozi Komisije o izmjenama radi ubrzavanja postupaka isplate. Uvode se predujmovi i daje više vremena za korištenje bespovratnih sredstava. Razjašnjava se područje primjene te potiče na prevenciju šteta od elementarnih nepogoda. Međutim, najveći problem Fonda je svakako spora isplata odobrenih sredstava. Bez obzira na spomenute reforme, mora proći minimalno do 10 tjedana do isplate jer dopuštenje moraju dati i Vijeće i Parlament. U praksi je rok i duži. Primjerice, novac za poplave koje su pogodile Hrvatsku i ostale zemlje u regiji u svibnju 2014. Komisija je odobrila u listopadu, ali ga je Parlament potvrdio tek u prosincu iste godine nakon punih 7 mjeseci. U narodu postoji sljedeća izreka: „Tko pomaže odmah, pomaže dvostruko”. Smatram da nedostaje jači financijski instrument kako bi se mogao pokriti veći udio u ukupnom trošku šteta. Trenutačno je riječ o svega 2 – 5 % ukupne štete. Treba povećati stopnju plaćanja akontacije s trenutačnih 10 %. Tako ćemo zaista iskazati solidarnost i zajamčiti brzu pomoć ljudima pogođenim velikim elementarnim nepogodama. Valja izbjeći situacije kada se žrtve osjećaju napušteno u dugom razdoblju od katastrofe do uplate sredstava fonda. Ovo izvješće i rezolucija o posljedicama katastrofalnih potresa u Italiji jesu dobar niz prijedloga pomoći stradalim građanima jer poboljšavaju rješenja Komisije. To se odnosi na trajanje isplate pomoći, prevencije, provedbu uvjeta u kohezijskoj politici, sinkronizaciju postojećih instrumenata EU-a, transparentnost u trošenju dodijeljenih sredstava i suradnju različitih razina odlučivanja. Zahvaljujem kolegu Cicu na dobroj suradnji te vas pozivam da sutra izvješće usvojimo."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph