Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-30-Speech-1-143-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161130.14.1-143-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Jestem zdecydowanym zwolennikiem tego porozumienia i przekonują mnie te argumenty pani komisarz Jourovej, które wskazują na to, że w dotychczasowych dwustronnych porozumieniach poziom ochrony jest niższy niż w tym porozumieniu, które przyjmiemy w imieniu Unii Europejskiej. To jest nowa równowaga godząca efektywność z ochroną danych osobowych. Zawsze kiedy debatujemy na temat ochrony danych osobowych mamy ze strony skrajnej lewicy i ALDE popisy radykalizmu, ale świat jest tak zbudowany, że radykalizm zazwyczaj jest wrogiem dobra. Tak szeroko interpretujecie państwo wartości podstawowe, prywatność, że uniemożliwiałoby to jakąkolwiek efektywną ochronę bezpieczeństwa Europejczyków. I wreszcie: ja nie jestem sympatykiem Trumpa, ale obrażanie prezydenta Stanów Zjednoczonych to jest popis braku dyplomacji. Chyba nikt nie pragnąłby tego, by Amerykanie w ten sposób mówili o przewodniczącym Parlamentu Europejskiego czy o premierze Holandii, więc apeluje o większą dozę dyplomacji."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph