Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-30-Speech-1-044-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161130.11.1-044-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Przede wszystkim chciałbym pogratulować i podziękować naszym sprawozdawcom, ale również prezydencji słowackiej, która wykazała się dużą otwartością, i Pani Komisarz, dzięki której – trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie – nie opuściliśmy sali w czasie negocjacji. Bo to chyba tylko dzięki Pani determinacji postanowiliśmy zostać. Myślę, że to jest dowód na głęboką wiarę w to, że rzeczywiście dzisiaj budżet jest potrzebny. Ten budżet pozwala wykazać, że uniknęliśmy czegoś, co zdarzało się w poprzednich latach – mianowicie bardzo dużych napięć, atmosfery konfliktu. W gruncie rzeczy doszliśmy do porozumienia i na tej sali widać, że generalnie strony są zadowolone. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny sygnał, w szczególności dzisiaj w Europie, że pokazujemy, że jesteśmy skłonni do kompromisu. Po drugie, ten budżet wprowadza pewne elementy elastyczności, o których dyskutujemy przy wieloletniej perspektywie. I to jest niezwykle ważne, że ten budżet pozwala na uruchomienie pewnych mechanizmów w roku 2017 i otwiera pewne możliwości w latach następnych. To jest niezwykle ważne, że my, pracując nad budżetem 2017 pracowaliśmy nad resztą perspektywy finansowej do roku 2020. Chciałem za to wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph