Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-24-Speech-4-393-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161124.34.4-393-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Creșterea spectaculoasă a economiei digitale și apariția platformelor vor schimba radical piața transporturilor, mai ales dacă ne referim la întreprinderile mici. Acestea vin cu servicii noi și cu un grad de flexibilitate greu de egalat de către jucătorii tradiționali. Totodată, aceștia ridică problema menținerii unui echilibru între inovație și protejarea drepturilor sociale. Parlamentul European propune o abordare realistă, ancorată în certitudinea că tehnologia avansează și lucrurile se schimbă. Trebuie să ne mobilizăm să acționăm înainte de a fi copleșiți de complexitatea noilor condiții. Avem nevoie de un sistem de transporturi modern, precum și de servicii noi, care să răspundă cererii din ce în ce mai mari din partea cetățenilor noștri. Raportul de față este o bună oportunitate de a începe discuția despre cum pot instituțiile europene să creeze un cadru legislativ care să propulseze Europa pe un loc fruntaș în materie de inovație și calitate a serviciilor de transport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph