Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-24-Speech-4-366-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161124.33.4-366-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Traficul cu specii sălbatice este una dintre principalele cauze ale creșterii numărului de specii pe cale de dispariție la nivel mondial. Uniunea Europeană este principala piață pentru acest tip de comerț dăunător, cu venituri de miliarde de euro, inclusiv în ceea ce privește trofeele de vânătoare. În acest context, se impune reglementarea adecvată a acestei practici, considerată o amenințare la adresa biodiversității la nivel european și la adresa păcii și securității internaționale, în condițiile implicării unor grupuri de crimă organizată. Astfel, pentru perioada 2016-2020, a fost elaborat un Plan de acțiune al UE, ca răspuns la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU, prin care se solicită măsuri urgente pentru eradicarea braconajului și traficului cu specii protejate. Acest document va consolida rolul UE în combaterea traficului cu specii sălbatice la nivel mondial, prin prevenirea cauzelor profunde ale practicii și prin implementarea normelor existente împotriva crimei organizate cu specii sălbatice. De asemenea, un accent important este pus pe consolidarea parteneriatului global între țările de origine, țările consumatoare și țările de tranzit. UE și statele membre sunt responsabile pentru păstrarea biodiversității pentru generațiile viitoare. Susțin adoptarea acestui raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph